top of page
F0C4B3A4-9A4A-45FB-93C4-A8422A316D9D.jpe

Wat kan ik voor u doen

U wilt uw erfenis goed regelen, bij leven en na uw dood. 

 

Als u geen beslissingen neemt, geldt het wettelijk erfrecht. Uw nalatenschap gaat naar uw echtgenoot of echtgenote / geregistreerd partner en uw kinderen krijgen een vordering op de nalatenschap ter grootte van hun kindsdeel, op te eisen wanneer uw partner overlijdt. Misschien is een testament een betere keuze wanneer uw omstandigheden anders zijn. 

 

Een samenlevingscontract of een huwelijk/ geregistreerd partnerschap met huwelijkse voorwaarden kan zinvol zijn wanneer u uw relatie met uw levenspartner beter wilt vastleggen. U bent zo duidelijk over wat van wie is en niemand komt bij overlijden of scheiding voor onaangename verrassingen te staan. 

 

Misschien wilt u uw wensen vastleggen in een levenstestament. Daarin geeft u aan wat u wilt wanneer u daartoe zelf niet meer in staat bent. U kunt een gevolgmachtigde aanwijzen die uw belangen dan voor uw behartigt op de manier zoals u het wilt. 

  

Samen met u inventariseer ik uw situatie, bespreek ik uw wensen en breng een advies uit. Daarnaast begeleid ik u bij de noodzakelijke vastlegging in notariële akten.

Digitaal nalatenschapsdossier

 

Uw wensen leg ik vast in het digitaal nalatenschapsdossier van de Stichting RegisterExecuteur. Het geeft een compleet beeld van uw testament, huwelijkse voorwaarden, roerend en onroerend goed, bezittingen en schulden, bankrekeningen, levensverzekeringen, enzovoort. In de digitale kluis kunt u sleutellijsten en inlogcodes bewaren. Zo zijn uw wensen en belangrijke documenten eenvoudig op één plek terug te vinden na uw overlijden, ook uw uitvaartwensen. 

Het zorgt ervoor dat uw erfgenamen veel minder zoekwerk hebben en maakt de afwikkeling van uw nalatenschap veel eenvoudiger. 

Dit dossier kunt u zelf altijd inzien. 

 

Uw nalatenschap afwikkelen 

 

Een nalatenschap moet altijd worden afgewikkeld: de uitvaart geregeld, de nalatenschap beheerd. Er worden nog rekeningen betaald, bedragen teruggestort of uitkeringen gedaan. Het huis moet worden leeggeruimd en eventueel verkocht. Uiteindelijk wordt de erfenis verdeeld. Dat vraagt zorgvuldigheid en aandacht, in een tijd dat emoties bij uw nabestaanden voor onderlinge spanningen kunnen zorgen.    

Als onafhankelijk deskundige kan ik deze werkzaamheden voor u uitvoeren wanneer u mij in uw testament benoemt als executeur of door uw erfgenamen als gevolmachtigde word aangewezen. Ik neem uw erfgenamen op deze manier een hoop zorgen en regelwerk uit handen. 

Alles wat ik omtrent uw nalatenschap doe is door uw erfgenamen te volgen via het digitale nalatenschapsdossier, zodat zij precies de status kennen. Aan hen leg ik aan het einde van mijn werkzaamheden ook verantwoording af. 

 

Begeleiding bij financiële zaken

 

Er kan een tijd komen dat het fijn is om ondersteuning te krijgen bij uw financiële zaken. Ik kan u daarin begeleiden of optreden als gevolmachtigde wanneer u mij daarvoor benoemt in uw levenstestament. Verantwoording leg ik af aan u en/ of aan een toezichthouder zodat altijd duidelijk is hoe uw financiële belangen behartigd worden.  

bottom of page