top of page
EF3B995E-FF83-4A79-AC1E-8CF33A3858B4.jpe

Over mij

 

Helene van Dam-Molenkamp

RegisterExecuteur 

 

Achttien jaar begeleidde ik jongeren naar hun eindexamen algemene en bedrijfseconomie in het voortgezet onderwijs. Dat heb ik met veel energie en enthousiasme gedaan, maar het was tijd voor iets nieuws. 

 

Nu kies ik ervoor om mensen te helpen om de regie te behouden over hun eigen leven, en daarna. Bijvoorbeeld als mentor bij de Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant.

 

Daarnaast ben ik als RegisterExecuteur uitstekend opgeleid om zakelijk uw persoonlijke wensen te behartigen. Ik help mee bij het opstellen van uw levenstestament, kan optreden als gevolmachtigde, maak uw digitaal nalatenschapsdossier op en wikkel nalatenschappen af. 

Vol energie en enthousiasme, want dat is niet veranderd. 

 

Uw leven. Uw nalatenschap.

U houdt de regie over uw eigen leven, en daarna. 

 

Overige expertises

  • Mentor/ bewindvoerder/ executeur

  • Eerstegraads docent algemene en bedrijfseconomie / Conrector

  • Technisch bedrijfskundig ingenieur (bedrijfseconomie)

Ik ben aangesloten bij de Stichting RegisterExecuteur. Hierdoor 

  • mag ik gebruik maken van het unieke digitale nalatenschapsdossier

  • kan ik gebruik maken van de Expertisedesk

  • kan een deskundige en ervaren RegisterExecuteur mijn werk overnemen als ik dit door omstandigheden niet zelf kan doen.   

logo registerexecuteur.png
bottom of page